Stay Sharp

Monday, July 02, 2007

New Boards


New boards don't make me fall less hard but at least I can do it with style now.

1 comment:

johanna said...

Jag hoppas att du använder knä, armbågs skydd och hjälm förstås...Puss puss Stora syster